دستگاه فلزیاب ال تی دی محصول تکنتیکس آمریکا

G2 LTDTEKNETICS

دستگاه فلزیاب تکنتیکس G2 LTD TEKNETICS METAL DETECTOR

دستگاه فلزیاب g2 ltd camo teknetics

– FeTone ®
صوتی قابل تنظیم آهن
– Enhanced V-Break®
سیتمه تبعیض تن
– حالت Notch با شیب قابل تنظیم
– نور پس زمینه قابل تنظیم
– GROUNDGRAB ® کامپیوتری
تعادل یک لمس زمین با لغو دستی
– جدا سازی هدف بی نظیر در آهن و سطل زباله
– وضعیت دائمی وضعیت زمین
مقدار فاز زمین نشانگر نوع معدنی شدن است
Fe3O4 Graphic نشان می دهد مقدار مواد معدنی
– تعادل زمین در تمام راه به نمک
– استاتیک تمام متال مشخص با شاخص عمق
– فرکانس کاری ۱۹ کیلوهرتز

لیست فلزیاب‌ها

Call Now Button09126931900