دسته: ROVER C II

دستگاه فلزیاب روور سی تو محصول اوکاام آلمان