دسته: FS AIR SCAN

دستگاه فلزیاب اوکاام اف اس ایر اسکن محصول اوکاام آلمان

OKM FS AIR-SCAN

سیستم تصویربرداری از سطح زمین: سیستم کار آن شامل کمترین خطا می‌باشد چون به طور همزمان از سیستم جی پی آر و مادون قرمز و دوربین خیلی دقیق دیجیتال با… Read more »