دسته: EXP 5000

دستگاه فلزیاب ای اکس پی 5000 محصول اوکاام آلمان

OKM EXP 5000

در این دستگاه سعی شده است کاستی‌ها و عیب‌های دستگاهای تصویری قبلی داشتندجبران شده و می‌توان گفت کهexp5000 یک دستگاه بدون نقص و با جواب دادن تضمینی می‌باشد مهم‌ترین خصوصیت… Read more »