دسته: GOLDEN KING PLUS

دستگاه فلزیاب گلدن کینگ پلاس محصول نوکتا ترکیه

NOKTA GOLDEN KING PLUS

توانایی تفکیک فلزات به 2 گروه آهنی و غیرآهنی وجداسازی فلز طلا شناسای ی تونل وفضا‌های خالی. دارای 6 زبان مختلف کارکرد+زبان فارسی عدم احتیاج به کامپیو‌تر ودادن عمق نوع… Read more »