دسته: CZ3D

دستگاه فلزیاب سی‌زد تیری دی محصول فیشر آمریکا