دسته: SCOPE B

دستگاه فلزیاب اسکوپ بی محصول الکترواسکوپ آمریکا