دسته: PMR pro

دستگاه فلزیاب طلایاب ردیاب پی ام آر پرو

PMR pro

سیستم کارکرد ارسال و دریافت امواج مغناطیسی قابلیت دادن خوراک برای شناسایی فلزات مختلف توانایی ردیابی فلزاتی همچون طلا، نقره و … قابلیت کار در زمین های مختلف شعاع عملکرد… Read more »