دسته: EAGLE GTA 2500

دستگاه فلزیاب ایگل جی تی آی 2500

دستگاه فلزیاب طلایاب گنج‌یاب ایگل جی‌تی‌ای EAGLE GTA 2500

EAGLE GTA 2500

این دستگاه نسبت به همهٔ انواع فلز‌ها حساس بوده و می‌توان وجود هر نوع فلزی را در حوضه‌ای عملکرد خود در زیر زمین ویا زیر آب تشخیص دهد و با… Read more »