دسته: CENTURY GOLD

فلزیاب های محصول شرکت سنچیوری گلد چین

دستگاه فلزیاب GC – 1020

دارای 3 نوع حالت all metal, disc, notch برای شناسایی فلزات دارای نمایشگر نشانده عمق، حساسیت و نوع فلز شناسایی شده نمایش3 نوع رنگ جهت نشان دادن انواع مختلف فلز… Read more »