دسته: TITAN II

فلزیاب شاقولی تیتان محصول اندرسون رودز آمریکا

TITAN II

سیستم کارکرد انرژی تلقینی بسیار کوچک ، ساده با کارایی خوب جستجوی فلزاتی همچون طلا و نقره و … مشخص  نمودن محل فلز بوسیله چرخش خود و با استفاده از… Read more »