دسته: Pin Pointer

دستگاه فلزیاب پین پوینتر محصول آکورالوکیتورز آمریکا

دستگاه فلزیاب pinpointer پین پوینتر آمریکا محصول Accurate locators

نسخه professional این دستگاه مجهز به لب تاب و نرم ازار تحلیل سه بعدی اسکن ها م باشد با تخصیص کد عددی به اهداف. دستگاه Pinpointer Pro مدل به روز… Read more »