مستند اکتشاف کشتی نوح

این مستند که توسط شخصی غیر مسلمان تهیه شده با بررسی داده های فراوان مطالب زیر را ثابت می کند 1- سازه پیدا شده در ترکیه حتما یک کشتی است 2- کشتی بر دامنه جودی قرار دارد که این نام در عهدین نیست و در قرآن هست (هود 44) 3- تکنولوژی ساخت این کشتی کاملا خارج از دسترس مردمان آنزمان بوده و این تنها با گزارش قرآن مطابقت دارد (هود 37 – قمر 13-14) مهم اینکه قرآن این کشتی را عبرت آیندگان می داند (قمر15)

دستگاه‌های فلزیاب

Call Now Button09126931900